Projektai Lietuvoje

Darnaus vystimo tikslai

Sustainable Development Goals are 17 Global Goals that were adopted by all 193 United Nation countries to achieve sustainable development in economic, social and environmental dimension by the year 2030. AIESEC adopted these goals and is actively contributing to their fulfillment.

Projektų tikslas

The project brings young people from different parts of the world to do lectures and interactive workshops, which will help them to become more self-aware and confident. Project contains of one week preparation seminar and four/five weeks of curricula delivery that differs depending on the age group.

Activate Lithuania

Activate Lithuania yra projektas, kuriuo siekiama aktyvuotimoksleivius suvokti ir spręsti problemas. Taip pat siekiama gerinti tarpkultūrinį supratimą ir ugdytigebėjimus per neformalų ugdymą. Projektą sudaro programa, kurios metu tarptautiniaisavanoriai veda pamokas ir interaktyvius seminarus,kuriuose bendraujama anglų kalba. 

Find your way

Tai – unikali dienos stovykla, kurioje persipina įvairios pasaulio kultūros. Vadovai lavina vaikų ir paauglių minkštuosius įgūdžius, lavinamas kūrybiškumas bei gilinamos anglų kalbos žinios.  

Priimančios šeimos

Tai unikali galimybė šeimoms ar jauniems žmonėms priimti savanorį iš kitos šalies. Savanoriai- tai jauni žmonės atvykę į Lietuvą dalyvauti socialiniuose projektuose ir sužinoti apie  kasdienišką gyvenimą Lietuvoje.