Activate Lithuania

Kodėl verta dalyvauti FIND YOUR WAY stovykloje?

Activate Lithuania yra projektas, kuriuo siekiama aktyvuotimoksleivius suvokti ir spręsti problemas.
Taip pat siekiama gerinti tarpkultūrinį supratimą ir ugdytigebėjimus per neformalų ugdymą.
Projektą sudaro programa, kurios metu tarptautiniaisavanoriai veda pamokas ir interaktyvius seminarus,kuriuose bendraujama anglų kalba.

Activate Lithuania yra paremtas pagal Jungtinių Tautų išleista Darnaus Vystymosi Tikslais darbotvarke, atsižvelgiant į žmonių nuomonę ir įvertinant svarbą Lietuvos jaunimui

Kokybiškas Ugdymas

Užtikrinti įvairiapusį ir nešališką kokybišką ugdymą bei skatinti visiems prieinamą mokymąsi visą gyvenimą

Klimato apsaugos veiksmai

Neatidėliojant imtis veiksmų klimato kaitai stabdyti ir jos padariniams šalinti

Projekto temos, intensyvumas ir veiklų metodai yra pritaikyti pagal amžiaus grupes.
Pamokų metu ugdoma savirefleksija, atsakomybė ir tolerancija 

Programos tikslai
1 savaitės projektui

Anglų kalbos tobulinimas

Projekto užsiėmimus veda užsieniečiai, todėl viso projekto metu kalbama anglų kalba.

Pasaulio problemų suvokimas

Projektas orientuotas i Darniuosius Vystymosi Tikslus. Moksleiviai ne tik domisi problemomis, bet ir ieško, ką gali savo aplinkoje keisti, kad prisidėtų prie problemos supratimo.

Efektyvi komunikacija

Projekto metu skatiname darba grupėse. Moksleiviai kuria idėjas grupėse. Taip pat geba pristatyti ir parduoti savo idėjas. 

Viešasis kalbėjimas

Projekto metu, skatiname viešąjį kalbėjimą, suteikiame grįžtamąjį ryšį norint padėti moksleiviams tobulinti viešojo kalbėjimo įgūdžius. Projekto metu moksleiviai pristatinės savo idėjas prieš auditoriją.

135 EUR

Programos tikslai
2 savaičių projektui*

Gilinimasis į jūsų pasirinktą
Darnaus Vystymosi tikslą

Skiriame visą pamoką įsigilinti į problemos aktualumą ir dabartinį vetinimą tiek Lietuvoje, tiek Savanorių šalyse.

Viešasis kalbėjimas

Visa pamoka yra skiriame viešąjam kalbėjimui. Moksleiviai išgirsta patarimų, bei išbando save praktiškai.

Grįžtamojo ryšio teikimas

Projekto metu, moksleiviai mokinami apie atgalinio ryšio svarbą, bei kaip jį taisiklingai teikti. Taip pat tai išbandoma ir praktiškai vertinant vieni kitų idėjas.

Pardavimų mokymai

Skatiname jaunimą turėti savo idėja ir ją apginti, parduoti. Suteikiam tam ir žinių bei suteikiame tam erdvę. 

225 EUR

*Dviejų savaičių projektas siekia įgyvendinti vienos savaitės projekto tikslus ir šiuos papildomus

Reikalavimai dalyvavimui projekte

 • Minimaliai 2 tarptautiniai savanoriai
 • 4 klasių dalyvavymas
 • 20 darbo valandų per savaitę suteikimas
 • 1 klasė/5 valandos/5 dienos

AIESEC įsipareigojimai

 • Kokybiška projekto tarptautinių savanorių atranka
 • Projekto programos paruošimas (pagal klases ir poreikius)
 • Tarptautinių savanorių paruošimas

Mokyklos įsipareigojimai

 • Maitinimas 1 kartą per dieną
 • Tinkamo projektui tvarkaraščio sudėliojimas
 • Apgyvendinimas šeimose projekto laikotarpiu
 • Paskyrimu atsakingo asmens projekto komunikacijai

Susidomėjai? Iškilo klausimų? Rašykite

Adresas
Taikos g. 79-53, LT-05217 Vilnius

El. paštas
Lithuania@aiesec.lt

Numeris
+370 5 26 09464 Ofiso
+370 6 24 54090 Mobilus